Manja slova Veća slova RSSIseljenička knjiţica

Član 36

Pripadniku dijaspore - iseljeniku koji nije crnogorski državljanin, na lični zahtjev, izdaje se iseljenička knjižica.

Iseljenička knjižica je javna isprava koja imaocu, za vrijeme boravka u Crnoj Gori, služi u svrhe predstavljanja i

identifikacije kao pripadnika dijaspore - iseljenika i u druge svrhe se ne može koristiti.

Imaoci iseljeničkih knjižica, u skladu sa zakonom, mogu imati određene povoljnosti i olakšice u slučaju

investiranja i drugih ekonomskih aktivnosti, a naročito za poslove koji su od značaja za državne interese Crne Gore.

Izdavanje iseljeničke knjižice

Član 37

Iseljeničku knjižicu izdaje Uprava, na propisanom obrascu.

Obrazac iseljeničke knjižice sadrži: Grb Crne Gore, naziv "Crna Gora", naziv "Iseljenička knjižica" i mjesta za

unos ličnih i drugih podataka.

Lični podaci iz stava 2 ovog člana su prezime, ime, pol, dan, mjesec, godina rođenja, jedinstveni matični broj i

fotografija pripadnika dijaspore - iseljenika.

Iseljenička knjižica izdaje se sa rokom važenja od 20 godina.

Pripadnik dijaspore - iseljenik nadoknađuje cijenu obrasca iseljeničke knjižice.

Izgled, bliži sadržaj i visinu cijene obrasca iseljeničke knjižice propisuje Ministarstvo.

Zahtjev za izdavanje iseljeničke knjižice

Član 38

Zahtjev za izdavanje iseljeničke knjižice podnosi se na obrascu koji sadrži sljedeće podatke: prezime i ime

pripadnika dijaspore - iseljenika, rođeno prezime i ime, prezime roditelja, pol, dan, mjesec i godinu rođenja,

jedinstveni matični broj ili drugi odgovarajući lični broj, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, adresu stanovanja u

zemlji prijema, vrstu, broj i datum važenja strane putne isprave ili lične karte koju je izdao nadležni organ zemlje

prijema, broj telefona i potpis podnosioca zahtjeva.

U zahtjevu iz stava 1 ovog člana pripadnik dijaspore - iseljenik mora navesti tačne podatke.

Zahtjev za izdavanje iseljeničke knjižice može se podnijeti i elektronskim putem.

Obrazac zahtjeva iz stava 1 ovog člana objavljuje se na internet stranici Uprave.