Manja slova Veća slova RSS
UPRAVA ZA DIJASPORU

Adresa:
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9, 81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: dijaspora@uzd.gov.me
Telefon: +382 20 22 44 11

Kolektiv:

mr Predrag Mitrović, direktor Uprave za dijasporu
E-mail: dijaspora@uzd.gov.me
Telefon: +382 20 22 44 11

mr Ivan Jovović, pomoćnik direktora, Sektor za zaštitu prava i položaja dijaspore i identitetska pitanja
ivan.jovovic@uzd.gov.me; tel: +382 20 210 406

Elvira Bekteši, pomoćnica direktora, Sektor za praćenje stanja i saradnju sa dijasporom
elvira.bektesi@uzd.gov.me; tel: +382 20 210 406

mr Saida Čikić, pomoćnica direktora, Sektor za elektronske evidencije, informisanje i istraživanje
saida.cikic@uzd.gov.me; tel: +382 20 210 406

Zoran Đukanović, samostalni savjetnik I, Sektor za elektronske evidencije, informisanje i istraživanje
zoran.djukanovic@uzd.gov.me; tel: +382 20 228 286

Milica Radojičić, samostalni savjetnik I, Sektor za praćenje stanja i saradnju sa dijasporom
milica.radojicic@uzd.gov.me; tel: +382 20 675 720

Renata Gojković, samostalni savjetnik I, Služba za opšte poslove i finansije
renata.gojkovic@uzd.gov.me; tel: +382 20 210 406

mr Stefan Radević, samostalni savjetnik II, Sektor za zaštitu prava i položaja dijaspore i identitetska pitanja
stefan.radevic@uzd.gov.me; tel: +382 20 210 406

Ajla Dervišević, viši savjetnik I, Sektor za zaštitu prava i položaja dijaspore i identitetska pitanja
ajla.dervisevic@uzd.gov.me; tel: +382 20 675 720

Mihailo Pavićević, viši savjetnik I, Sektor za praćenje stanja i saradnju sa dijasporom
mihailo.pavicevic@uzd.gov.me; tel: +382 20 210 406

Alen Mujević, viši savjetnik III, Sektor za praćenje stanja i saradnju sa dijasporom
alen.mujevic@uzd.gov.me; tel: +382 20 210 406

Danijela Joković, samostalni referent, Služba za opšte poslove i finansije
danijela.jokovic@uzd.gov.me; tel: +382 20 22 44 11

Žana Marković, samostalni referent, Sektor za zaštitu prava i položaja dijaspore i identitetska pitanja
zana.markovic@uzd.gov.me; tel: +382 20 210 406

Tonko Nišavić, samostalni referent, Služba za opšte poslove i finansije
tel: +382 20 22 44 11